Khóa học tiếng Đức B1 (Cấp tốc)

Lịch khai giảng: 25/07/2022
Lịch học: Thứ 2 tới thứ 6
Giờ học:
17h30 - 20h30
Thời lượng khoá học: 212 tiết

Đăng ký tư vấn

Vì sao nên học tiếng Đức B1 tại Penn Academy?

Việc dạy tiếng Đức tại Penn Academy luôn bám sát mục tiêu hoàn thiện năng lực của người học theo khung tham chiếu của Châu Âu. Mỗi bài học tại đây đều được tổ chức theo phương châm học gắn liền với hành, đề cao tính tương tác và người học là chủ thể, đóng vai trò trung tâm trong mọi giờ học.

Với phương pháp dạy đề cao tính thực hành theo nhóm và triển khai nhiều dự án cả trong và ngoài giờ học cho các học viên có dịp trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, Penn Academy luôn là điểm đến tin cậy của các học viên có nhu cầu học tiếng Đức để chuẩn bị cho lộ trình du học, du học nghề hoặc định cư.

Giới thiệu khóa học tiếng Đức B1

Khóa học tiếng Đức B1 của Penn Academy là khóa học tiếng Đức nâng cao ở trình độ trung cấp trong các khung bậc đào tạo của tiếng Đức. Cấp độ B1 trong tiếng Đức được xem là cấp độ chuyển tiếp từ mức độ căn bản đến nâng cao, trang bị cho học viên khả năng thực hành tiếng Đức một cách chủ động và có tính ứng dụng.

Khả năng giao tiếp của học viên sau khi hoàn thành khóa học tiếng Đức B1 sẽ ở mức độ trôi chảy, mạch lạc, tự tin và chủ động hơn trong mọi tình huống.

Khác với cách học ở các khóa căn bản, khóa học tiếng Đức B1 của Penn Academy được thiết kế dựa trên các chủ đề mang tính thời sự hơn, ngữ pháp cũng ở mức độ nâng cao hơn để giúp học viên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Đức ở cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

 • Tổng số tiết học: 212 tiết
 • Thời lượng mỗi tiết học: 45 phút

Đối tượng của khóa học tiếng Đức B1

Để theo học tiếng Đức B1 tại Penn Acacemy, học viên cần có chứng chỉ tiếng Đức A2 còn đủ thời hạn hiệu lực 1 năm kể từ ngày dự thi hoặc vượt qua bài kiểm tra đầu vào tại Penn Academy:

 • Đối với các học viên đã từng học khóa A2 của Penn Academy: học viên sẽ được theo học khóa học B1 của Penn Academy nếu đạt từ 60% điểm trở lên trong kỳ thi cuối khóa A2 do Penn Academy tổ chức.
 • Đối với các học viên chưa học tiếng Đức tại Penn Academy: học viên sẽ tham gia bài kiểm tra đầu vào hoàn toàn miễn phí do giáo viên tại Penn Academy tổ chức và đánh giá.
  Bài kiểm tra đầu vào gồm 2 phần:

  • Kiểm tra viết (45 phút)
  • Kiểm tra nói (15 phút)

B1 là trình độ cần thiết phải đạt được đối với các học viên muốn định cư, du học bậc trung học phổ thông, cử nhân, sau đại học, chương trình đào tạo nghề (Ausbildung) hoặc làm nghiên cứu sinh tại Đức. Đây cũng là trình độ bắt buộc đối với các học viên muốn làm những công việc đòi hỏi chuyên môn cao tại Đức.

Giáo trình giảng dạy tiếng Đức B1

Giáo trình Menschen của nhà xuất bản Hueber được đánh giá là giáo trình tiếng Đức mới nhất, bao hàm đầy đủ các nội dung và phù hợp với đối tượng học sinh quốc tế. Giáo trình Menschen có bố cục hiện đại, nội dung mới, đẹp và ấn tượng, là sự lựa chọn của nhiều trung tâm đào tạo tiếng Đức tại Việt Nam và trên thế giới.

Tài liệu giảng dạy cho khoá tiếng Đức B1 gồm:

 • Sách giáo khoa: Menschen B1, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch
 • Sách bài tập: Menschen B1, Arbeitsbuch
 • Kèm theo: CDs (các bài luyện kỹ năng nghe)
 • Nhà xuất bản: Hueber Verlag GmbH & Co. KG 85737 Ismaning, Deutschland

Hình thức đào tạo

Hình thức đào tạo linh hoạt, phù hợp với thời gian biểu của học viên:

 • Học trực tiếp tại Trung tâm
 • Học trực tuyến thông qua phần mềm giảng daỵ trực tuyến (Zoom, Google Meet, Moodle,…)

Bằng cấp và chứng nhận

Kết thúc khóa học tiếng Đức B1, học viên sẽ được cấp chứng nhận đào tạo do Penn Academy cấp sau khi tham dự thành công kì thi kết thúc khóa học. Với chứng nhận đã tham gia khóa học tiếng Đức B1, học viên đủ điều kiện học tiếp lên cấp độ B2 nếu có nguyện vọng.

Nội dung khóa học

Khóa học B1 được thiết kế dành cho các học viên đã có nền tảng về tiếng Đức cơ bản. Khóa học bao gồm 212 tiết học, gồm 100 tiết lý thuyết và 112 tiết thực hành trong phạm vi 24 bài học:

Bài Nội dung
Bài 1 Cách miêu tả tính cách con người
Ngữ pháp: Danh từ hóa tính từ
Bài 2 Tiếng Đức trong công việc và kinh doanh
Ngữ pháp: Sử dụng thì quá khứ Prateritum
Bài 3 Các loại hình nhà ở tại Đức
Ngữ pháp: Câu quan hệ với đại từ quan hệ chia ở Dativ và đại từ quan hệ làm tân ngữ giới từ trong câu
Bài 4 Tiếng Đức trong ngành dịch vụ khách hàng
Ngữ pháp: Liên từ obwohl và trạng từ trotzdem
Bài 5 Nói về dự định tương lai
Ngữ pháp: Thì tương lai đơn (thì tương lai loại I)
Bài 6 Diễn đạt lời mời và cách ứng xử ở bàn ăn
Ngữ pháp: Liên từ fall
Bài 7 Mẫu câu dùng khi tư vấn ai đó
Ngữ pháp: Câu nguyên mẫu với zu (zu-infinitiv)
Bài 8 Nói về điểm mạnh và điểm yếu, phát biểu ý kiến nhận xét
Ngữ pháp: Liên từ da, wahrend, bevor
Bài 9 Sức khỏe, thể thao, chế độ dinh dưỡng
Ngữ pháp: Chia đuôi tính từ trong so sánh nhất và so sánh hơn
Bài 10 Nói về những điều nuối tiếc trong quá khứ, những dự định không thực hiện được
Ngữ pháp: Câu điều kiện không có thật trong quá khứ (Konjunktiv II)
Bài 11 Những khoảng khắc hạnh phúc đã trải qua
Ngữ pháp: Thì quá khứ hoàn thành (Plusquamperfekt) và liên từ Nachdem
Bài 12 Sự kiện trong công ty
Ngữ pháp: Đuôi tính từ ở Genitiv, giới từ trotz
Bài 13 Cách diễn đạt ngôn ngữ trong tình huống hiểu nhầm
Ngữ pháp: Liên từ và đại từ chỉ nguyên nhân kết quả: darum, deswegen, daher, aus dem Grund, namlich, wegen
Bài 14 Đăng ký khóa học ngắn hạn nâng cao
Ngữ pháp: Phân từ 1 và phân từ 2 (Partizip I và II)
Bài 15 Đơn xin việc và phỏng vấn xin việc
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần: nicht nur… sodern auch, sowohl…als auch
Bài 16 Những kỷ niệm thời niên thiếu
Ngữ pháp: nicht/nur brauchen + Zu-Infinitiv
Bài 17 Nghệ thuật và hội họa
Ngữ pháp: Cấu trúc cầu với đại từ “es”
Bài 18 Chính trị và Xã hội ở Đức
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần Weder… noch, entweder… oder, zwar… aber
Bài 19 Du lịch
Ngữ pháp: Liên từ hai thành phần je… desto/umso, trạng từ chỉ cách thức denn, doch, eigentlich, ja
Bài 20 Làm quen và bình luận về một số quy tắc trong đời sống tại Đức
Ngữ pháp: Liên từ indem, sodass
Bài 21 Xem hòa nhạc và tham dự sự kiện
Ngữ pháp: Giới từ chỉ thời gian và địa điểm innerhalb, auBerhalb, um… herum, an/am… entlang. Câu bị động ở thì hiện tại với động từ khuyết thiếu (Modalverb)
Bài 22 Sự kiện lịch sử của nước Đức
Ngữ pháp: Câu bị động với thì quá khứ perfekt và thì quá khứ Prateritum
Bài 23 Môi trường và khí hậu
Ngữ pháp: Liên từ (an)statt/ohme…zu, (an)statt/ohnedass
Bài 24 Nói về viễn cảnh trong tương lai
Ngữ pháp: Liên từ damit, um…zu, als ob

Song song với các bài học, học viên sẽ được tham gia các bài kiểm tra chất lượng định kỳ để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Lịch kiểm tra định kỳ

 • Kiểm tra hàng tuần: Học viên làm bài kiểm tra vào ngày học cuối cùng của mỗi tuần
 • Nội dung kiểm tra: Kiến thức đã học trong tuần (ngữ pháp, từ vựng)
 • Hình thức: Kiểm tra dưới hình thức bài viết
 • Thời lượng bài kiểm tra: 45 phút
 • Kết quả đánh giá: Học viên đạt điểm thi trên 60% sẽ đủ khả năng theo học chương trình của tuần kế tiếp. Nếu học viên không đạt yêu cầu, giáo viên sẽ kèm phụ đạo thêm cho học viên để giúp học viên theo kịp bài học của tuần tới.

Thời gian học

Sáng/Chiều/Tối, từ thứ 2 tới thứ 6
 • Ca sáng từ 8h tới 11h
 • Ca chiều từ 13h30 tới 16h30
 • Ca tối từ 18h tới 21h
Phụ đạo ngoài giờ
Sau mỗi buổi học, học viên có thể ở lại để giáo viên kèm thêm nếu chưa nắm rõ bài học

Điểm đặc biệt của Khóa học tiếng Đức A1 tại Penn Academy

Không yêu cầu thi đầu vào
Để theo học khóa học tiếng Đức A2 tại Penn Academy, học viên không cần kiểm tra đánh giá đầu vào.
Học thử miễn phí
Penn Academy thường xuyên tổ chức các buổi học thử miễn phí để học viên có cơ hội trải nghiệm với tiếng Đức.
Hoạt động ngoại khóa đa dạng
Penn Academy thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, dã ngoại, buổi chiếu phim,… liên quan đến chủ đề tiếng Đức và nước Đức dành học viên. Học viên cũng được tham gia các hoạt động thú vị vào những dịp lễ Tết truyền thống của nước Đức để hiểu hơn về văn hóa của quốc gia này.
Kết nối & Tương tác
Học viên được kết nối và trò chuyện với các du học sinh của Penn Academy để cùng chia sẻ và thảo luận về cách học tiếng Đức hiệu quả.
Học phụ đạo miễn phí
Các học viên không theo kịp chương trình sẽ được các giảng viên tổ chức phụ đạo miễn phí để đảm bảo kết quả đầu ra đúng như mong muốn.
Thư viện với nhiều đầu sách phong phú
Thư viện của Penn Academy sở hữu nhiều đầu sách và tài liệu tiếng Đức hấp dẫn, giúp học viên khám phá thêm về ngôn ngữ, văn hóa của đất nước Đức xinh đẹp.
Tư vấn tận tâm
Đội ngũ chuyên gia tư vấn của Penn Academy luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn thông tin cho các học viên có nhu cầu du học, làm việc hay định cư tại Đức.
Kỹ năng Kết quả
Nghe
 • Nghe hiểu các chủ đề liên quan đến cá nhân, xã hội và giáo dục
 • Nghe hiểu các bài diễn thuyết, phát biểu có độ dài tương đối
 • Hiểu và thuật lại được nội dung của các bài giảng ngắn
Nói
 • Dẫn dắt các cuộc đối thoại với người bản ngữ về nhiều chủ đề
 • Tự tin giao tiếp mà không cần phải chuẩn bị trước
 • Tham gia vào các cuộc thảo luận, trao đổi thông tin và thuyết trình trước đám đông về những vấn đề thực tế
 • Thuật lại một cách trôi chảy những trải nghiệm của bản thân và diễn đạt suy nghĩ của mình
Đọc
 • Đọc hiểu các văn bản có độ dài và độ khó tương đối
 • Biết cách thu thập thông tin quan trọng từ các văn bản dài
 • Đọc hiểu những bài liên quan đến nhiều chủ đề như cuộc sống hàng ngày, nghề nghiệp, xã hội,…
Viết
 • Viết nhiều dạng bài và chủ đề đa dạng và biết cách trình bày ý tưởng một cách mạch lạc
 • Trình bày thông tin một cách khoa học và kết nối với nhau hơn
 • Trình bày ưu, nhược điểm và đưa ra nhận xét về một vấn đề nào đó
 • Diễn tả lại một kinh nghiệm trong quá khứ và diễn đạt suy nghĩ của mình

Lộ trình tinh gọn - Đạt IELTS như ý!